WILMA BROERE     UITERWEG 27 WS1     1431 AA  AALSMEER     TEL.: 0297 361688     INFO @ PIANOLESAALSMEER.NL